COVİD-19 İgG

COVİD-19 İgG qanda əmələ gələn immunoqlobulinlərdir. Covid-19 İgG normadan yuxarı olması o deməkdir ki, pasient təxminən 3-6 ay ərzində koronavirus xəstəliyi keçirib( Şəxs özü də hiss etmədən xəstəliyi ayaqüstə də keçirə bilər).
Covid-19 İgG qanda göstəricisi normadan yuxarı olanlar peyvənd vurmağa ehtiyac yoxdur.
“KAMED” klinikasında COVİD-19 qanda İgG həm ayrıca  həm də İgG və İgM bir yerdə yoxlanılır.