Check-Up Həyat Qurtarar

Qoruyucu Sağlıq xidməti olan “Check-up” heç bir rahatsızlıq əlaməti göstərməyən lakin irəlidə xəstəyilə yol aça biləcək problemlərin təyin edilərək qarşısının alınması tədbirləri üçün edilən ümumi ve detallı sağlıq yoxlanılmasıdır. Xəstəliyin erkən mərhələdə təyini edilməsi həyati əhəmiyyət daşıyır. İldə bir dəfə etdirəcəyiniz check-up ilə ola biləcək sağlıq problemlərinizi öncədən təyin edib erkən müayinə şansına sahib olursunuz. Kamed Diaqnostika Mərkəzi olaraq çoxsaylı check-up paketlərimizlə xidmətinizdəyik.

Check-up paketlərimiz

Terapevtik check-up (kiçik) – 50 AZN

Qanın ümumi analizi
EKQ həkim rəyi ilə
Döş qəfəsi orqanlarının rentgenskopiyası
USM daxili orqanlar
Qanda şəkər
Laxtalanma
Sidiyin ümumi analizi

Terapevtik check-up (orta) – 100 AZN

Hepatit B
Hepatit C
TSH
Laxtalanma
Qanın ümumi analizi
Sidiyin ümumi analizi
ALT
SRZ
Kreatinin
QLÜKOZA
Xolesterin
AMİLAZA
USM daxili orqanlar
Döş qəfəsi orqanlarının rentgenskopiyası
EKQ

Terapevtik check-up (böyük) – 200 AZN

Hepatit B
Hepatit C
TSH
Free T4
Laxtalanma
Qanın ümumi analizi
Sidiyin ümumi analizi
ALT
SRZ
Bilirubin fr.
Kreatinin
QLÜKOZA
Xolesterin
USM daxili orqanlar
Döş qəfəsi orqanlarının rentgenskopiyası
EKQ
H.pylori
HİV
Sifilis
İnsulin
Kalsium
Vitamin D
İgE ümumi

Diabetik check-up – 35 AZN

Qanda şəkər
Sidikdə şəkər
Qlukohemoqlobin
İnsulin
İnsulin dirənci

Kardioloji check-up – 50 AZN

EKQ
Qanın ümumi analizi
Laxtalanma müddəti
Protrombin indeksi
Protrombin müddəti
İNR
Xolesterin
ASLP
YSLP
Triqliserid

Qaraciyər-öd kisəsi – 56 AZN

Amlilaza
ALT
AST
QQT
Bilirubin fraksiyaları
Hepatit B
Hepatit C
Qanın ümumi analizi
USM müayinəsi (qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq)

Qalxanabənzər vəzin check-upı (mini) – 40 AZN

TSH
Free T4
Free T3
USM qalxanabənzər vəzi

Qalxanabənzər vəzin check-upı (full) – 62 AZN

TSH
Free T4
Free T3
Anti TPO
Anti TG
USM qalxanabənzər vəzi

Helmintoloji check-up – 32 AZN

Qanda Askarid İgG
Qanda Lyamblya İgG
Nəcisin ümumi analizi (3 dəfə)

Böyrək check-upı – 37 AZN

Sidiyin ümumi analizi
Qalıq azot
Kreatinin
Sidik cövhəri
Ümumi zülal
UZM (böyrəklər)

Hemotoloji check-up – 51 AZN

Qanın ümumi analizi
Dəmir
Fol turşusu
Vitamin B12
Ferritin

Məktəbli check-upı (kiçik) – 49 AZN

Qanın ümümi analizi
Sidiyin ümumi analizi
Nəcisin ümumi analizi
Daxlili orqanlar USM
Döş qəfəsi rentgen (ağciyər)

Məktəbli check-upı (böyük) – 99 AZN

Qanın ümümi analizi
Sidiyin ümumi analizi
Nəcisin ümumi analizi
Daxlili orqanlar USM
Döş qəfəsi rentgen (ağciyər)
Qanda askarida İgG
Qanda lyamblya İgG
Vitamin D

Uro-genital check-up (mini) – 75 AZN

Sidiyin ümumi analizi
Ümumi yaxma
Xlamidiya
Ureoplazma sp.
Mikoplazma gen.
Gardnerella v.

Uro-genital check-up (full) – 153 AZN

Sidiyin ümumi analizi
Ümumi yaxma
Xlamidiya
Ureoplazma sp.
Mikoplazma gen.
Mikoplazma hom
Gardnerella v.
Böyrək prostat USM
Scrotal doppler USM
HİV
Sifilis
Herpes II İg G

Nigah öncəsi check-up (QADINLAR üçün) – 129 AZN

Qanın ümumi analizi
Sidiyin ümumi analizi
Qan qrupu
TSH
FSH
LH
Progesteron
Estradiol
Toksoplazmoz İgG
SMV İgG
Rubella İgG
Sifilis
HİV
Hepatit B
Hepatit C
USM daxili orqanlar
Həkim rəyi

Nigah öncəsi check-up (KİŞİLƏR üçün) – 199 AZN

Qanın ümumi analizi
Sidiyin ümumi analizi
Qan qrupu
Spermaqramma
Ümumi yaxma
Gardnerella PZR
Ureoplasma PZR
Chlamidiya PZR
Mikoplazma hominis PZR
Mikoplazma genitalis PZR
Herpes ıı İgG
Sifilis
HİV
Hepatit B
Hepatit C
USM Scrotal doplpler
Həkim rəyi

İşçi sağlamlıq paketi (korporativ) – 20AZN

Hepatit B
Hepatit C
HİV
Sifilis
Döş qəfəsinin rentgenskopiyası

Hepatit B paketi – 79 AZN

Hepatit B PZR kəmiyyət
Qanın ümumi analizi
Laxtalanma
ALT
AST
Bilirubin fraksiyaları
QQT
Paketə həkim qəbulu aid deyil

Hepatit C paketi – 99 AZN

Hepatit C PZR kəmiyyət
Qanın ümumi analizi
Laxtalanma
ALT
AST
Bilirubin fraksiyaları
QQT
Paketə həkim qəbulu aid deyil

Hihertinik check-up – 109 AZN

Qanın ümumi analizi
Laxtalanma
İNR
Protrombin indeksi
Protrombin zamanı
Sidiyin ümumi analizi
Kreatinin
Qlukoza
Sidik turşusu
Triqliserid
Ümumi xolesterin
HDL
LDL
EKQ həkim rəyi ilə
Böyrəklər USM
Boyun fəqərələrinin rentgeni
Paketə həkim qəbulu aid deyil

Metabolik check-up (Arıqlama) – 69 AZN

Qanın ümumi​ analizi
Laxtalanma
İnsulin
Qlukoza
HOMA-İR (insulin rezistentlik)
Testesteron
TSH
ALT
Triqliserid
Ümumi zülal
HDL
Paketə həkim qəbulu aid deyil

Mədə paketi​ – 49 AZN

Qida borusu mədə 12 b/b rentgeni
Anti-H.pylori İgG
Həkimin müayinə müalicəsi

TINefroloji (böyrək) paket – 39 AZNTLE

Böyrəklərin USM
Sidiyin ümumi analizi
Kreatinin
Sidik turşusu
Həkimin müayinəsi və müalicəsi

Onkoloji check-up kişi – 150 AZN

Qanın ümumi analizi
Laxtalanma
C-reaktiv zülal
AFP
CEA
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
TG (tireoqlobulin)
PSA ümumi
PSA sərbəst
USM qarın boşluğu, prostat vəzi
Paketə həkim qəbulu aid deyil

Onkoliji qadın – 155 AZN

Qanın ümumi ​ analizi
Laxtalanma
C-reaktiv zülal
AFP
CEA
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
TG (tireoqlobulin)
USM qarın boşluğu, ginekologiya, süd vəziləri, yumşaq toxuma
Paketə həkim qəbulu aid deyil

Prostat check-up – 39 AZN

USM prostat vəzi
PSA ümumi
PSA sərbəst
Sidiyin ümumi analizi
Paketə həkim qəbulu aid deyil

Revmo check-up – 69 AZN

Qanın ümumi​ Analizi
Laxtalanma
C-reaktiv zülal
ASO
Revmatoid faktor
ANA screen
Anti CCP
Paketə həkim qəbulu aid deyil

Saç tökülmə paketi​ – 129 AZN

Qanın ümumi​ analizi
Laxtalanma
TSH
Dəmir
Sink
Kalsium
Maqnezium
Fol turşusu
Vitamin B12
Vitamin D
Ferritin
Paketə həkim qəbulu aid deyil

Tam kardioloji check-up – 209 AZN

Qanın ümumi ​ Analizi
Laxtalanma
Qanaxma müddəti
C-reaktiv zülal
ASO
TSH
APTV
İNR
Protrombin indeksi
Protrombin zamanı
Trombin müddəti
Dəmir
Kalium
Natrium
Kalsium
Vitamin D
ALT
AST
Ümumi zülal
Albumin
Qlukoza
Kreatinin
Sidik cövhəri
Sidik turşusu
Triqliserid
Ümumi ​ xolesterin
HDL
LDL
VLDL
EKQ həkim rəyi ilə
EXO-KQ
Paketə həkim qəbulu aid deyil

Uro-genital check-up qadın – 135 AZN

Yaxmanın mikroskopiyası
Chlamidiya PZR
Gardnerella PZR
Mykoplazma hominis PZR
Mykoplazma genitalis PZR
Ureoplazma uraliticum PZR
Ureaplazma parvun PZR
Sidiyin ümumi analizi
Herpes II İg G
HİV
USM böyrəklər,ginekologiya
Paketə həkim qəbulu aid deyil

Ümumi terapevtik check-up – 33 AZN

Qanın ümumi analizi
Laxtalanma
Sidiyin ümumi analizi
Paketə həkim qəbulu daxil deyil

Qalxanabənzər paket​ – 44 AZN

TSH
Free T4
USM qalxanabənzər vəzi
Həkimin müayinə və müalicəsi