Xidmətlərimiz

Terapiya

          Terapiya (therapeia) – yunan sözüdür, qulluq etmə, müalicə etmə

Dermatologiya

        Dermatologiya (yunan sözü olub “derma” – dəri, “logos” – öyrənmək

Laborator analizlər

   Tibb dünyasında belə bir deyim var “Laboratoryanı göstər necə klinika olduğunu deyim”.

Kardiologiya

          Klinikamızın Kardiologiya Şöbəsi ürək sağlamlığını qorumaq, ürək xəstəliklərini

Rentgen və Ultrasəs

          Rentgen şüaları– Vilhelm Rentgen tərəfindən kəşf edilmiş (1895)

Prosedurlar

        Həkimin təyinatına əsasən əzələdaxili və dərialtı inyeksiyaları klinikadan çıxmadan

Nevrologiya

        Nevrologiya — (yun. neuron – damar və logos –