Lyamblya

Lyamblya
Lyamblya əsasən Назик bağırsaqda parazitlik edən ibtidaidir (qurd deyil) .Adətən çirkli судан, yuyulmamış meyvə, tərəvəzdən keçir.Yoluxmadan 10-15 gün sonra əlamətləri üzə çıxır.Simptomları: ürək bulanma, iştahasızlıq, qarında Agri, ishal, çəkinin azalması və с.
Müayinəsi QandA və nəcisdə aparılır.Yoluxmadan ən Azi 3 ау sonra QandA ASKAR edilir.Nəcisdə ики üsulla təyin edilir.Nəcisin ümumi analizində və nəcisdə testlə.Nəcisin mikroskopiyasında (ümumi analizində) Bir dəfədə təyin olunmaya да bilər, Buna görə Bir dəfə neçə анализ verilməlidir. Nəcisd тест üsulu ən оптимальный müayinə sayılır.Təkrar nəcis analizi verməyə ehtiyac qalmır.
Müalicəsi mütləq mütəxəssis həkim tərəfindən aparılmalıdır.