İmmuoqlobulin E ümumi ( İG  E )
İmmunoglobulinlər sağlamlığımızın əsas qoruyucusudur.Onlarda biri İgE-dir.
İgE ümumi və spesifik olur. Ümumi IgE orqanizmdə ümumiyyətlə allergik reaksiyanın olub olmamasını göstərir. Spesifik IgE isə hər bir allergenə görə ayrılıqda yoxlanılır.İnsan orqanında İmmünoglobulin E (IgE) allergik reaksiyaların meydana gəlməsində iştirak edir.
İmmünoglobulin E-nin miqdarı artması aşağıdakı hallarda müşahidə edilə bilər:

✓ allergik rinit ;
✓ atopik dermatit;
✓ Atopik bronxial astma;
✓ allergik
✓ qastroenteropatiya;
✓ sistematik anafilaksi;
qurdlar;
✓ infeksion mononükleoz ;
✓ qaraciyər sirrozu.
✓ H.pylori

İgE ümumi 12 manatdır.