Daxili orqanları USM müayinəsi

Daxili orqanları USM müayinəsi həm diaqnostik həm də profilaktik baxımdan vacib müayinədir.
Müalicə kursu təyin edilməli olan pasientlərdə diaqnozundan asılı olmayaraq daxili orqanların USM müayinəsi tələb olunur.
Daxili orqanlar dedikdə əsas orqanlar:
✓ qaraciyər
✓ öd kisəsi
✓ mədəaltı vəzi
✓ dalaq
✓ böyrəklər
başa düşülür.
“KAMED” klinikasında Daxili orqanların USM müayinəsi cəmi 20 AZN