Qanın klinik (ümumi ) analizi

Qanın klinik (ümumi ) analizi
Diaqnozundan asılı olmayaraq bütün pasientlər qanın klinik müayinəsindən keçməsi tövsiyə olunur.
“KAMED” klinikasında qanın ümumi analizi daha çox – 25 parametrlə yoxlanılır.Bu da geniş məlumat almağa kömək edir.
Əsas göstəriciləri:
✓ eritrositlər
✓ leykositlər
✓ trombositlər
✓ EÇS ( ROE )
✓ hemoqlobin
✓ leykositlərin formaları faizlə
✓ leykositlərin formaları mütləq rəqəmlə
və s.
Hər bir göstərici ayrı – ayrılığda və digər göstəricilərlə yanaşı mühüm klinik əhəmiyyət daşıyır.
Qanın ümumi analizi “KAMED” klinikasında həssas cihaz olan Mythic 22 analizatoru ilə test edilir.Bu analizator normativ göstəricilərini yaşa uyğun qeyd edir.
Klinikamızda Qanın ümumi analizi laxtalanma ilə 10 manat, laxtalanmasız 7 manatdır