Sarılıq

Sarılıq
Sarılıq – qanda bilirubinin miqdarının qalxması nəticəsində dəri və selikli qişaların rənginin sarı rəngdə olmasıdır.

3 əmələ gəlmə səbəbi var:
✓ qaraciyər üstü
✓ qaraciyər
✓ qaraciyər altı

1. Qaraciyər üstü
Bu zaman sarılığın səbəbi qaraciyərdən asılı olmur.Əsasən qanın hər hansı səbəbdən parçalanması ( hemoliz ) nəticəsində baş verir.
Qanda ümumi bilirubinin miqdarı yüksəlir.Bilirubin fraksiyalarında birləşmiş bilirubin daha çox artmış olur.

2. Qaraciyər mənşəli sarılıq
Əsasən bir başa qaraciyər xəstəliklərinin əlaməti kimi üzə çıxır. ( Xüsusən virus hepatitləri,zəhərlənmələr,qaraciyərin alkoqol zədələnməsi və s. ) Diaqnostikasını dəqiqləşdirmək üçün qanda hepatit C,hepatit B,hepatit A,ALT,AST,QQT,bilirubin fraksiyaları test edilməlidir.Xüsusən qanda sərbəst bilirubinin miqdarı yüksəlir.

3. Qaraciyər altı
Öd yollarının hər hansı səbəbdən ( öd daşı,polip,xərçəng və s) tutulması nəticəsində öd axını pozulur,öd qana keçib sarılıq əmələ gətirir.Bu zaman da qanda sərbəst bilirubinin miqdarı artır.Daha dəqiq diaqnostikası qaraciyər-öd yollarının USM müayinəsidir.