Sidiyin ümumi analizi

Sidiyin ümumi analizi

Sidiyin ümumi analizi ilə kifayət qədər geniş məlumat almaq mümkündür.Böyrək və sidik çıxarıcı yolların diaqnostikasında əsas müayinə metodu hesab edilir.

“KAMED” klinikasında test edilən sidiyin ümumi analizi 30 müxtəlif parametrlədir.

Bu analizin verilmə şərtləri sadədir.Səhər ilk sidik olmalıdır,sidik analizi verdikdə orta porsiya götürülməlidir.