D-dimer

D-dimer

Covid-19 ilə yoluxmuş pasientlərdə həyat üçün əsas təhlükə toxumada olan laxtadır,tibbi dildə desək tromboz.Bu səbəbdəndir ki, yoluxmuş şəxslərdə qanda trombun olduğunu təsdiq edən analiz – d-dimer analizi mütləq test edilməlidir.Tromboz xəstəliyin həm ilkin həm də son dövründə rast gəlindiyi üçün daha ciddi yanaşma tələb edir.
Covid-19 ilə yoluxmaya hətta şübhə varsa belə mütləq d-dimer analizi verilməlidir.Analizin nəticəsindən asılı olaraq təhlükəni aradan qaldırmaq üçün həkim tərəfindən antiaqreqantlar və antikoaqulyantlar təyin edilir.

Qanda D-dimer analizi 26 manatdır.