Covid-19-a qarşı vaksinasiya öncəsi allergiya testi.
Yüksək allergik həssaslığı olan şəxslər vaksinasiyadan əvvəl qanda bu testi verməklə özlərini gözlənilməz allergik reaksiyalardan sığortalaya bilərlər.Testin nəticəsi çox yüksək olarsa allerqoloqun məsləhəti ilə immunizasiya haqda qərar verilə bilər.
Allergiya testi dedikdə qanda ümumi İmmunoglobulin E ( qısaca İgE ümumi ) nəzərdə tutulur.

Cəmi 12 AZN