EXO-KQ

Covid-19 ilə yoluxmadan sağaldıqdan sonra bir çox ağırlaşmalar qalır.Təxminən hər 4 pasientin birində ürəklə bağlı problem yaşanır.Ağlrlaşmalar qısa müddətli ( keçici ) və uzun müddətli ( ciddi ) olur.
Ağırlaşmalara miokardit,sağ mədəciyin hipertrofiyası,ritm pozğunluğu,tac damarların trombozu və s. aiddir.
Ürək xəstəliyi və arterial təzyiqi yuxarı olanlar risk qrupuna daxildir.
Covid-19 yoluxmasından sonra risk qrupunda olanlar ürəyin EXO-KQ müayinəsindən keçməsi tövsiyyə olunur.

Ürəyin EXO-KQ müayinəsi 27 manatdır.