Revmotoloji check – up

Revmotoloji check – up
Dayaq-hərəkət sistemində xəstəlikləri müxtəlifdir.Bunlardan geniş yayılmışı oynaq patogiyasıdır.Oynaq xəstəlikləri həm mövsümi həm də davamlı ola bilər.Xəstəliklərin səbəbi müxtəlif olur.Bunun üçün geniş müayinə lazımdır.
“Kamed” klinikasında oynaq ağrılarının səbəbini differensasiya etmək üçün güzəştli  “Revmotoloji check- up ” müayinəsindən keçə bilərsiniz.İxtisaslaşmış həkimlər tərəfindən tərtib edilmiş bu check -up-da  oynaq ağrılarına gətirb çıxaran bir çox müayinələr cəmləşmişdir.