Revmatizm

Revmatizm – oynağları zədələyən və ürək qüsuruna gətirib çıxaran birləşdirici toxuma xəstəliyidir.Mövsümi xarakterli olur.Aktiv dövrdə qanda Revmatik sınaqların göstəricisi normadan yüksək olur.Revmatik sınaqlar dedikdə ASO,SRZ və RF nəzərdə tutulur.