Koaquloqramma

Koaquloqramma – laxtalanma sisteminin göstəricilərini müəyyən edilməsi zamanı istifadə olan laborator təhlillərdi.

Koaquloqramma göstəriciləri qanın mümkün laxtalanma qabiliyyətinin dəyişməsini, trombun yaranmasının və qanaxma ehtimalının qiymətləndirməsi məqsədilə aparılır.
Koaquloqrammaya daxildir:
✓ İNR
✓ Protrombin indeksi
✓ Protrombin zamanı
✓ Fibrinogen
✓ APTV
✓ Trombin müddəti

“KAMED” klinikasında Koaquloqramma 31 manatdır