Xolesterin və onun fraksiyaları
Lipid spektri dedikdə qanda lipoproteidlərin miqdarı nəzərdə tutulur.
Əsasən damar divarına çökərək arterial təzyiqqin yüksəlməsinə gətirir,ürəkdə miokard infarktı,beyində işemiya və s. kimi ağırlaşmalara gətirib baş verir.
Qanda xolesterin və digər lipoproteidlərin miqdarı yuxarı olduqda medikamentoz ( dərman ) müalicəsi ilə belə onların miqdarını azaltmaq bir neçə ay çəkir.Buna görə də daha erkən vaxtda aşkarlanması tövsiyyə edilir.Çünki ağırlaşma baş verməmiş qanda miqdarı normaya qayıtmalıdır.
Bütün lipoproteidlər ziyanlı deyil.Bizə xeyir olanı da var.Bu Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlərdir ( HDL) .

“KAMED” klinikasında lipid spektr başlığı altında test edilən analizlər:
✓ ümumi xolesterin
✓ triqliserid
✓ VLDL ( çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər )
✓ LDL ( aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər )
✓ HDL ( yuxarı sıxlıqlı lipoproteidlər )

Lipid spektri cəmi 31 manat