TORCH infeksiyalar dedikdə daha çox hamiləlikdə patologiya törədə bilən infeksiyalar başa düşülür.
TORCH sözü bu infeksiyaların abbreviaturlarından (baş hərfləri) əmələ gəlir:
✓ T – toksoplazma
✓ O – other (digər)
✓ R – rubella
✓ C – CMV (sitomeqalovirus)
✓ H – herpes

O – other (digər) infeksiyalara sifilis,hepatit virusları,mikoplazma,candida ,HİV,xlamidiya,listeriya və s. aiddir.
Çox təhlükəli olan bu infeksiyaları hələ hamiləlik planlaşdırılarkən yoxlanması tövsiyə edilir.Əgər planlaşdılırılmamış hamiləlikdir və saxlanılmasına qərar vermisinizsə TORCH infeksiyalar hamiləliyin erkən dövrlərində test edilməlidir.
Vaxtında müayinə və müalicə sağlam övlad deməkdir!

TORCH infeksiyaların bəzilərinin qiymətləri ilə tanış edirik:
Toksoplazma İgG 12 AZN
CMV İgG                 12 AZN
Rubella İgG.           12 AZN
Herpes ll İgG.         12 AZN
Hepatit B                  5 AZN
Hepatit C.                 5 AZN
və s.