Endokrinoloq kimdir və nəyi müalicə edir?
Endokrinoloq daxili sekresiya vəzilərinin xəstəliklərini müalicə edən həkimdir.
Endokrinoloq hansı xəstəlikləri müalicə edir:
✓ Şəkərli və şəkərsiz diabet
✓ Qalxanabənzər vəzi (tiroid) xəstəlikləri
✓ Hipofiz vəzin xəstəlikləri ( hiperprolaktonemiya,hipofiz vəzin şişləri,boy və inkişaf geriliyi)
✓ Aybaşı-menstral tsiklin pozğunluqları (yumurtalığın polikostoz sindromu,menoptoz,impotensiya)
✓ Sonsuzluq-sonsuzluğa səbəb olan hormonal disbalansın araşdırılması.
✓ Sümük xəstəlikləri ( osteoparoz,uşaqlarda raxit)
✓ Metabilok pozğunluqlar (artıq çəki və piylənmə)