EXO-KQ ( Exokardioqrafiya)

EXO-KQ
( Exokardioqrafiya)

Exokardioqrafiya ürəyin doppler USM müayinəsidir.
Müayinə şüa ilə  yox səs dalğaları ilə olduğu üçün tam ziyansızdır.Müayinədən qabaq heç bir tələb ( hansısa dərman qəbulu,acqarına olmaq  və s.) yoxdur.
Bu müayinə metodu ilə ürək boşluqlrının, habelə ürək əzələsinin qalınlığının ölçülməsi, ürəyin yığılma qabiliyyəti, ürək qapaqlarının funksiyası, boşluqlarda trombun olması haqqında və digər funksiyalarını qeyd etmək olar. Exokardioqrafiya – anadangəlmə və sonradan qazanılma ürək qüsurları haqqında ən dəqiq və eyni zamanda qeyri invaziv müayinə üsulu hesab edilir.
Covid -19 virusu ilə yoluxmada ağciyərlərdən sonra ən çox zədələnən ikinci orqan məhz ürəkdir.
Həm müalicəvi həm də diaqnostik məqsədlə EXO-KQ müayinəsində istifadə edə bilərsiniz.

“KAMED” klinikasında EXO-KQ müayinəsi 27 manatdır.