Anonim müayinə

Anonim müayinə

Anonim müayinə nə deməkdir?
Pasient müayinə olunmalıdır,lakin kimliyinin bilinməsindən ehtiyatlanaraq müayinədən yayınır.Bu da xəstəliyinin dərinləşməsinə gətirib çıxarır.Pasient  müayinənin anonim olunduğunu bilərsə vaxtında müayinə və müalicə olunar.Anonim müayinə zamanı pasient haqda bütün məlumatlar məxfi saxlanılır.
“KAMED” klinikasında Anonim müayinə olunmaq imkanından istifadə edə bilərsiniz.Bu zaman anonimlik Tam qorunur və anonimliyə zəmanət verilir.