Qanın ümumi analizi

Qanın ümumi analizi

Qanın ümumi analizi klinika analiz hesab olub bir çox xəstəliklərdə diaqnozun təsdiq edilməsi və müalicəyə nəzarət üçün vacib analiz hesab olunur.
Qanın ümumi analizində spesifik dəyişikliklər xəstəliyin ağırlıq dərəcəsini təyin etməkdə həkimə yardımçı olur.
✓ Limfositlərin miqdarı aşağı düşür ( və ya normanın aşağı həddində də ola bilər).
✓ Neytrofillərin miqdarı artır ( normanın son həddində də ola bilər ).
✓ Eozinofillərin miqdarı 0-a yaxınlaşır.
✓ EÇS normadan artıq olur.

Yanaşı gedən xəstəliklərdən asılı olmayaraq qanın ümumi analizində yuxarıda sadalanan dəyişikliklər varsa mütləq müalicə həkiminə müraciyət etmək lazımdı.
Bu həm sizin həm də ətrafınızdakılar üçün çox önəmlidir.

Qanın ümumi analizi “KAMED” klinikasında 7 manatdır.Laxtalanma ilə birlikdə 10 manatdır.