Ümumi check-up
Ümumi yoxlan üçün minimum yoxlamaları təsdiq edən yeni check-up müayinəsi “Ümi check-up”
Bura daxildir:
✓ Qanın ümumi analizi
✓ Sidiyin ümumi analizi
✓ Laxtalanma
✓ Şəkər
✓ USM (daxili orqanlar)
( Check-up müayinəsinə həkim qəbulu ) kömək deyil)

Check-up istifadə edilə bilər.