Hepatit B və Hepatit C
Qaraciyərin zədələnməsi infeksion və qeyri-infeksion olmaqla iki qrupa bölünür.İnfeksion mənşəli törədicilər adətən viruslar olur.Virus mənşəli hepatitlərin törədiciləri Hepatit A,B,C,D və E viruslarıdlr.Hepatit B və Hepatit C viruslarının törətdiyi hepatitlərin digərlərindən fərqləndirən xüsusiyyətləri vardır.Belə ki,bu zaman ilkin əlamətlər gec biruzə verir.Hətta heç bir əlamət olmayan şəxslərdə də Hepatit C və Hepatit B aşkarlana bilər.Bu səbəbdəndir ki,hər bir şəxsin hər 6 aydan bir bu virusları test etdirməsi tövsiyə olunur.
İlkin olaraq test üsulu ilə yoxlamaq lazımdır.

“KAMED” klinikasında test üsulu ilə Hepatit B və Hepatit C virusunun təyini hər biri 5 manatdır.