Torpaq çərşənbəsi

Torpaq çərşənbəsi
və ya ilaxır çərşənbə.
Qədim adət-ənənəyə görə axır çərşənbə torpaq ünsürlüdür.Bu torpağın oyanması ilə səciyyələnir.Bir çox xalqlarda ilin başlanğıcı məhz yazın gəldiyi gündən hesablanır.Yazın yaxınlaşması,təbiətin oyanması indidən hiss olunur.Bu ilin daha bərəkətli,daha uğurlu olmasını ümid edirik.
Torpaq çərşənbəniz mübarək!