Qanda şəkərin təyini

Şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkən pasientlər mütəmadi olaraq qanda şəkərin miqdarını test edirlər.Bunu üçün ya laborator şəraitdə analiz verilir ya da məişət şəraitində ,fərdi qaydada qlukometr ilə qanda şəkərin mirqarını təyin edirlər.
Labotarotiyada qan nümunəsi magistral venadan (adıtən dirsək venasından ) götürülür.Əldə edilmiş qan zərdaba ayrılırır və analizatora ötürülür.Biokimyəvi analizator daxili temperaturu 37°C-də edib avtomatik olaraq zərdaba reaktiv əlavə edir və alınan nəticəni kompüterə ötürür.
Fərdi qaydada qlukometlə şəkərin təyini ekspress metoddur.Qısa müddətə nəticə əldə etmək olur.Lakin çatışmayan cəhətləri də var.Belə ki,barmaqdan qan nümunəsi götürülərkən qana toxuma arası maye qarışır və bu nəticəyə təsir edir.Havanın təzyiq və temperaturu dəyişkən olduğundan bu da nəticənin dəqiqliyinə təsir edən amil hesab olunur.Buna görədir ki,fərdi qaydada məişət şəraitində ölçülən qlukometrdə 10-30% xəta verə bilər.
Şəkərli diabetli pasientlərə qanda şəkərin miqdarını nəzarətdə saxlamaq üçün fərdi qlukometr paylanılır.Lakin tövsiyə olunur ki,müəyyən zaman kəsiyində laborator şəraitində qanda şəkərin miqdarını test edib fərdi qlukometrin nəticəsinin dəqiqliyinə nəzarət etsinlər.

“KAMED” klinikasında qanda şəkərin təyini 3 manatdır.