İgE ümumi (allergiya)

İgE ümumi (allergiya)

Allergiya – ətraf mühitin bəzi faktorlarına (allergenlərə) orqanizmin cavab reaksiyasıdır.Allergik xəstələrin sayı artmaqdadı.
Vaxtında müayinə və müalicə əksər xəstəliklər kimi allergiyanın da gedişini yüngülləşdirir.Allergiya ağır hallarda bronxial astma və ya böyrək çatmamazlığına gətirib çıxara bilər.
İlkin müayinə kimi qanda ümumi İgE-nin təyinidir.Allergiyalı pasientlərdə qanda İgE- nin istehsalı yüksəlir.

“KAMED” klinikasında İgE-nin təyini 12 manatdır.