TSH

TSH – qalxanabənzər vəzinin funksional testidir.Bu analiz qalxanabənzər vəzi xəstəliklərinin tədqiqatı üçün çox vacibdir.
TSH analizi tiroid vəzi xəstəliklərində ən həssas analiz hesab olunur.
Hipofiz vəzidə sintez olunan TSH qalxababənzər vəziyə nəzarət edir.Belə ki,yod çatmamazlığında ( hipotireoz) qanda TSH-ın miqdarı reflektor olaraq yüksəlir, və ya əksinə,yod artıqlığında (hipertireoz) azalır.

Radioyodinlə və ya cərrahi müalicə almış hipertiroidli pasientlərin vəziyyətlərinin izlənilməsində önəm daşıyır.
Qalxanabənzər vəzi xəstəliklərindən əziyyət çəkən şəxslər mütəmadi olaraq qanda TSH-ı test etməlidirlər.

Klinikamızda TSH analizi 10 manatdır.