AFP (alfa feto protein)

AFP
(alfa feto protein)

AFP müxtəlif patoloji proseslərdə orqanizmdə əmələ gələn zülaldır.Andrologiya,ginekologiya,hepatologiya və onkologiyada geniş istifadə edilən laborator analizdir.
Nə zaman test edilir?
✓ qaraciyərin birincili xənçəngi
✓ xayalarda bəd xassəli törəmə
✓ hamiləlikdə (döldə sinir anomaliyalarının olma ehtimalının təyini)
✓ müxtəlif lokalizasiyalarda aşağı differensasiyalı xərçənglərin təyini
✓ bədxassəli törəmələrin müalicəsinə nəzarət

“KAMED” klinikasında qanda AFP təyini 15 manatdır.