B-tip Natriuretik peptidlər (Pro BNP)

B-tip Natriuretik peptidlər
(Pro BNP)

Ürək mədəciklərinin əzələlərində sintez olunan neyrohormondur.
Nə zaman test edilir?
Pasient ürək çatmamazlığı əlamətləri ilə:
• tənginəfəslik
• halsızlığ
• ayaqlarda ödem
• göz qaralması
• tutmaşəkilli öskürək
• ətraflarda göyərmə (sianoz)
həkimə müraciyət edir.Bu əlamətlər digər xəstəliklərdə də müşahidə olunur.Ürək çatmamazlığı diaqnozunu təsdiq etmək üçün B-tip Natriuretik peptidlər laborator analizi test edilməlidir.
Bu analiz vasitəsi ilə:
✓ digər xəstəliklərlə differensasiya
✓ diaqnozun təsdiqi
✓ müalicəyə nəzarət
✓ terapevtik effektivliyin qiymətləndirilməsi
mümkündür.
Ürək çatışmazlığında Pro BNP göstəricisi normadan yuxarı olur.Normal halda  kişilərlə müqayisədə qadınlarda,gənclərlə müqayisədə yaşlılarda göstərici bir qədər yüksək EXO-KQ-da atım fraksiyası ilə Pro BNP göstəriciləri həmişə tərs mütənasib olur.
Ümumdünya Kardioloqlar Asossasiyasının müalicə protakollarına daxil edilmişdir.