Daxili orqanların USM müayinəsi

Daxili orqanların USM müayinəsi əksər xəstəliklərdə rutin olaraq test edilir.
Qaraciyər,öd kisəsi,mədəaltı vəzi,dalaq,böyrəklər haqda ətraflı məlumat almaq mümkündür.
USM müayinəsi şüa deyil, tam zərərsizdir.
Daxili orqanların USM müayinə tam acqarına aparılmalıdır.
“KAMED” klinikasında Daxili orqanların USM müayinəsi 23 manatdır.