Testosteron

Testosteron

Testosteron əsas kişi hormonudur.Əsasən xayalarda,az miqdarda böyrəküstü vəzidə sintez olunur.Cinsi funksiyanı və bədən quruluşunu (əzələ toxuması,piy toxuması,tüklər) təyin edir.
Testosteron əzələ toxumasının artmasını stimulyasiya edir,piy toxumasının inkişafının qarşısını alır.
Testosteronun miqdarinın aşağı olmasıda bir çox əlamətlər qeyd olunur:
• cinsi zəiflik
• əzələ kütləsinin azalması
• piy toxumasının artması
• tüklərin kövrəkləşməsi
• sümüklərin kövrəkləşməsi
• çox tərləmə
• diqqətin itməsi
• yuxunun pozulması

“KAMED” klinikasında total testosteronun təyini 13 AZN-dir