Dəqiq nəticə əldə etmək üçün xəta etmə dəyəri minimum olmalıdır.Bu məqsədlə “KAMED” klinikasında qəbul olnmuş laborator materiallar fərdi elektronlaşmış nişanlanma – barkod ilə qeydə alınır.Barkodla hər pasient fərdi kodlaşdırılır.Bu kod yeni texnologiya ilə təchiz edilmiş analizatorlara ötürülür.Bu aparatlar nəticələri barkoda əsasən test edib kompüterlərə ötürür.Beləliklə  eyni ad,soyada malik pasientlərin nəticələrinin səhv düşmə ehtimalı sıfır olur.