Ağciyər check-up

Son bir neçə həftədə qrup virus infeksiyası yayılmaqdadır.Bu virus bronx və ağciyərin iltihabı xəstəlikləri ilə ağırlaşma verə bilir.Vaxtında müayinə olunmaq xəstəlik dərinləşmədən, daha qısa müddətdə sağalmasına şərait yaradır.Bu məqsədlə
“KAMED” klinikasında güzəştli şərtlərlə “Ağciyər check-up” xidməti tərtib edilmişdir.
Bura daxildir:
✓ Qanın klinik analizi
✓ Laxtalanma
✓ C-reaktiv zülal
✓ İgE ümumi
✓ Döş qəfəsi orqanlarının rentgenoqrafiyası (2 proyeksiyada)

2 proyeksiyada çəkilmiş rentgen müayinəsi zamanı pasientə rentgen plyonka və müayinənin izahlı nəticəsi təqdim olunur.

“Ağciyər check-up” 50 AZN-dir.

Check-up-a həkim qəbulu daxil deyil.